Nieuwbouw

Als architect begeleid ik u gedurende de volledige bouw van uw woning. Al voor u beslist over te gaan tot aankoop van de bouwgrond kan ik u reeds wijzen op voor en nadelen van de grond. Eens u heeft beslist de grond aan te kopen, kan er gestart worden met het ontwerpen van uw woning. Uw persoonlijke wensen gekoppeld aan uw budget vertalen we in een eerste ontwerp en 3 D visualisatie. Al wandelend in de 3 plannen stuurt u bij tot u volledig tevreden is met het ontwerp.  Eens plannen rond zijn, doen wij de nodige aanvragen bij het Omgevingsloket van uw gemeente of stad. Dit digitale dossier bevat onder andere gedetailleerde plannen van uw woning, info over de bouwmaterialen, aansluiting op de nutsvoorzieningen, … .

Vervolgens starten we het uitvoeringsdossier opdat uw aannemer weet wat hij moet doen en u binnen uw budget kan blijven. Hierin zit onder andere het lastenboek en de meetstaat met de materialen. Aan de hand hiervan kan je offertes opvragen bij aannemers. Zodra de effectieve uitvoering begint, ondersteunen we u tijdens de werfbezoeken. Je architect controleert de werken van de aannemer en ziet erop toe dat alles volgens het boekje en het plan verloopt. Dit alles bundelen we in het werfverslag.

Is de aannemer klaar, dan is het tijd voor de voorlopige oplevering (na een jaartje wordt dat de definitieve) en kan u verhuizen!

We begeleiden u eveneens bij het vergelijken van prijsoffertes, …

Van zodra de plannen zijn goedgekeurd, kunnen de nieuwbouw werken van start gaan en wordt het bouwproces nauwkeurig in de gaten gehouden.

Energie bewust architect

Bij elk ontwerp wordt het energiebewust en duurzaam bouwen centraal geplaatst. De huidige wetgeving verplicht ons te werken volgens opgelegde waarden op gebied van energiezuinigheid. We spreken over een isolatiepeil (K-peil) en een energiepeil (E-peil). Voldoet uw nieuwbouw woning aan deze waarden bespaart u tot 90 % op de energiekosten.

In 2009 behaalden we het label ‘energiebewust architect’ en ondertekenden we de bijhorende engagementsverklaring. Sindsdien werden er reeds verschillende projecten opgeleverd die voldoen aan de norm voor lage energiewoningen en passiefwoningen.